Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza realităților, evoluției și perspectivelor dezvoltării urbane ecologice din punct de vedere internațional

Autor:Fernando Barriuso și Beatriz Urbano

JEL:Q53, Q55, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/53/137

Cuvinte cheie:proiecte de dezvoltare urbană ecologică, orașe durabile, angajament de mediu, evoluție în timp, testul Pearson Hi-pătrat, regresia logistică binară.

Abstract:
Există o preocupare din ce în ce mai mare cu privire la dezechilibrul dintre urbanizare și conservarea mediului, în condițiile în care peste jumătate din populația lumii trăiește în mediul urban. Prin urmare, dezvoltarea urbană ecologică își propune să încorporeze natura în oraș, recuperând flora autohtonă într-un mod durabil. Dezvoltarea urbană ecologică este un sistem multifuncțional de beneficii de mediu care încorporează vegetația în nucleele urbane. Dezvoltarea urbană ecologică a devenit unul dintre cele mai inovatoare și evoluate domenii din ecologie, achiziții ecologice și mediu construit. Scopul acestui studiu este de a oferi o perspectivă asupra realităților, evoluției și perspectivelor dezvoltării urbane ecologice din punct de vedere internațional. A fost analizat un eșantion de 1.727 de proiecte de dezvoltare urbană ecologică la nivel mondial; a fost utilizat un test Pearson Hi-pătrat pentru a studia evoluția dezvoltării urbane ecologice și a fost utilizată o regresie logistică binară pentru a previziona factorii determinanți ai dezvoltării urbane ecologice publice. Rezultatele arată că dezvoltarea urbană ecologică este predominantă în orașele cu grad mare de urbanizare, dar este dificil de realizat în orașele cu cea mai rapidă creștere din lume din țările cu venituri mici. Instalarea de sisteme de dezvoltare urbană ecologică s-a schimbat semnificativ, de la sisteme intensive la sisteme extensive, oferind cea mai eficientă soluție din punct de vedere al costurilor și, în prezent, include instalarea de pereți vii datorită apariției de tehnologii noi. Dezvoltarea urbană ecologică s-a extins semnificativ de la campusuri universitare și parcuri la străzi, pentru uz familial, în beneficiul publicului larg. Proiectele de dezvoltare urbană ecologică au fost instalate în principal în clădiri private, rezidențiale, comerciale, educaționale și guvernamentale. Principalele motivații ale proiectelor de ecologizare urbană au legătură cu mediul, cu obiectivele de cercetare sau sunt de ordin estetic. Perspectivele arată că parcurile și publicul larg sunt factori determinanți pentru dezvoltarea urbană ecologică publică la nivel global. Acest studiu contribuie la literatura de specialitate, cercetând caracteristicile și evoluția sistemelor de dezvoltare urbană ecologică și perspectivele dezvoltării urbane ecologice publice din punct de vedere internațional.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert