Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Strategiile și abordările financiare ale guvernului chinez pentru internaționalizarea învățământului superior chinez

Autor:Frank Okai Larbi, Ma Zaoming, Chen Xianzhe și Hu Yating

JEL:A2, H52, I23.

DOI:10.24818/EA/2020/53/179

Cuvinte cheie:internaționalizare, învățământ superior, China, abordări internaționale.

Abstract:
Datorită internaționalizării învățământului superior, numeroase țări formulează concomitent politici și strategii inovatoare pentru a face instituțiile de învățământ superior competitive la nivel global. Acest lucru are scopul de a atrage mai mulți studenți și talente internaționale. În acest sens, multe țări au abordări diferite pentru a-și internaționaliza instituțiile de învățământ. În acest context, studiul a analizat modul în care strategia și abordările guvernului chinez stimulează atragerea studenților internaționali către învățământul superior chinez și îmbunătățește practicile de internaționalizare. Studiul a adoptat o metodologie de cercetare calitativă, în special bazată pe interviu și analiză de documente. Au fost intervievați cincisprezece studenți din trei universități din Beijing. Studiul a arătat rolul guvernului chinez și strategiile acestuia privind oferta de burse și alte programe de stimulare a internaționalizării instituțiilor de învățământ chinez. Studiul recomandă instituțiilor de învățământ superior să acorde o atenție sporită calității educației studenților internaționali, nu numai naturii cantitative a internaționalizării.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert