Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evenimentele culturale de mare amploare: factor de întărire a conștiinței ecologice

Autor:Iuliana Cetină, Silvia Elena Cristache, Georgeta Narcisa Ciobotar și Andrei Bădin

JEL:M30, Q01, M31, Q57

DOI:10.24818/EA/2020/53/239

Cuvinte cheie:dezvoltarea conștiinței ecologice, evenimente culturale de amploare, mesaj cu tematica ecologica, caracteristici demografic-culturale.

Abstract:
Dinamismul economico-social și tehnologic, modificările produse în mediul natural obligă societatea la schimbarea atitudinii și a comportamentului față de mediu prin dezvoltarea conștiinței ecologice, proces care trebuie să se concretizeze într-un comportament de achiziție, cumpărare și consum bazat pe principii și criterii ecologice. Diferențele majore existente în comportamentul consumatorilor, practicile comerciale, precum și în cele antreprenoriale reprezintă un efect al diferențelor culturale. În condițiile dezvoltării sustenabile și sistematizate a statelor lumii a devenit necesară considerarea instituțiilor de cultură ca organizații care, prin comportamentul lor de achiziție bazat pe principii ecologice și prin crearea și transmiterea de mesaje cu tematică, pot contribui semnificativ la dezvoltarea conștiinței ecologice a societății. În acest context, scopul cercetării îl reprezintă determinarea impactului evenimentelor culturale de amploare asupra creșterii gradului de conștientizare a societății privind protecția mediului înconjurător, prin componenta de achiziții ecologice. Sondajul de opinie realizat a avut în vedere studiul percepției participanților la evenimentele culturale de amploare asupra importanței atribuită de organizatori dezvoltării conștiinței ecologice și a modului în care aceștia practică achizițiile ecologice. De asemenea prin acest sondaj s-a dorit stabilirea existenței sau non-existenței relației dintre gradul de receptare al mesajului cu tematică ecologică al organizatorilor și caracteristicile demografic-culturale ale publicului participant, implicit al societății. S-a urmărit analiza necesității de creștere a gradului de implicare al organizatorilor de evenimente culturale de amploare în dezvoltarea conștiinței ecologice a consumatorilor prin diversificarea tipurilor de acțiuni care să asigure stimularea comportamentului de achiziție, cumpărare și consum ecologic.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert