Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind calitatea aerului, poluarea și impactul asupra sănătății la nivelul Uniunii Europene

Autor:Daniela-Ioana Manea, Emilia Țițan, Mihaela Mihai, Simona-Andreea Apostu și Valentina Vasile

JEL:I15, Q53, Q57, C38

DOI:10.24818/EA/2020/53/256

Cuvinte cheie:calitatea aerului, sănătate, poluare, bune practici, analiză multivariată

Abstract:
Politicile și strategiile de mediu ale Uniunii Europene s-au conturat începând cu anii `70 și subliniază faptul că dezvoltarea economică durabilă și bunăstarea țărilor Uniunii Europene se bazează pe mediul lor natural. Acestea au ca scop reglementări la nivel național și global referitoare la calitatea aerului, ce susțin îmbunătățirea calității mediului și a sănătății populației. Obiectivul principal al acestei lucrări este de a evidenția importanța pe care o manifestă acțiunea variată și complexă a mediului poluant asupra organismului. Un obiectiv convergent îl reprezintă dezvoltarea soluțiilor de gestionare a mediilor poluante și evidențierea de bune practici pentru combaterea și reducerea poluării și îmbunătățire a calității aerului. În acest sens, rezultatele analizei prezentate în lucrare indică faptul că un mediu mai sănătos poate preveni bolile determinate de un aer poluat și diminua numărul deceselor cauzate de bolile respiratorii și cardiovasculare. Această afirmație reprezintă principalul rezultat obținut în urma aplicării metodelor de analiză multidimensională a datelor (analiză factorială, analiză în componente principale, analiză cluster) pentru evaluarea complexității provocărilor contemporane în materie de mediu și de sănătate. Pe de altă parte, utilizarea de instrumente și exemple de bune practici privind implementarea strategiilor de îmbunătățire a factorilor de mediu, în special a calității aerului, sunt deosebit de utile în crearea politicilor specifice ce conduc la îmbunătățirea calității mediului și, implicit, a sănătății populației.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert