Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Educația pentru dezvoltare sustenabilă – o evaluare a percepțiilor studenților din cadrul ASE București

Autor:Grigore Ioan Piroșcă, George-Laurențiu Șerban-Oprescu, Liana Badea și Silvia Dedu

JEL:Q01, I25, A20

DOI:10.24818/EA/2020/54/346

Cuvinte cheie:educația pentru dezvoltare sustenabilă, universitate sustenabilă, obiective ale dezvoltării sustenabile, ASE București

Abstract:
Educația pentru dezvoltare sustenabilă (ESD) reprezintă una dintre componentele fundamentale asociate conceputului de universitate sustenabilă. Problematica ESD este foarte complexă și ridică un interes deosebit atât în rândul cercetătorilor, cât și al altor părți interesate. Lucrările publicate până în prezent arată faptul că ESD apare ca un concept conturat la nivel teoretic, dar până la punerea în practică, drumul este destul de anevoios, întrucât, chiar la nivelul politicilor instituțiilor de învățământ și la nivel strategic, există lacune. Prezentul studiu explorează la nivel empiric modul în care studenții economiști în particular, în calitate de beneficiari ai ESD, percep o îmbunătățire a cunoștințelor dobândite despre dezvoltarea sustenabilă. În acest context, analiza a presupus aplicarea unor metode statistice și econometrice asupra unui eșantion (N=1249) de studenți din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE), universitatea de referință în România pe domeniul economic. ASE a fost aleasă ca urmare a faptului că este cea mai prestigioasă universitate de profil din România, ocupând locul 801-1000 în lume în clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2020 și fiind astfel poziționată pe locul întâi în România. De asemenea, numărul semnificativ de studenți înmatriculați la ciclul licență (27.598) plasează ASE printre cele mai mari universități cu profil economic și de afaceri din sud-estul Europei. Rezultatele cercetării arată o percepție eterogenă la nivelul eșantionului analizat și demonstrează că studiile universitare au capacitatea de a dezvolta educația pentru dezvoltare sustenabilă (studenții din anul terminal de licență raportează un nivel al cunoștințelor cu privire la dezvoltarea sustenabilă mai ridicat decât cei aflați în anul I). În același timp, studenții percep un nivel al cunoștintelor dobândite despre dezvoltarea sustenabilă sub nivelul mediu, ceea ce conduce la ideea că ESD în rândul studenților economiști se află mai degrabă într-un stadiu incipient. În cele din urmă, analiza relevă că, de multe ori, studenții nu sunt în totalitate conștienți de faptul că informațiile dobândite sunt relevante pentru problematica dezvoltării sustenabile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert