Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bariere și motivații ale sustenabilității în învățământul superior – o perspectivă a studenților

Autor:Irina Maiorescu, Gabriel Cristian Sabou, Mihaela Bucur și Răzvan Daniel Zota

JEL:I23, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/54/362

Cuvinte cheie:universitate sustenabilă, bariere ale sustenabilităţii, motivația studenților, educaţie pentru dezvoltare sustenabilă

Abstract:
Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de sustenabilitate şi de importanţei dezvoltării durabile în toate sectoarele de activitate. Educaţia pentru dezvoltarea durabilă oferită de învățământul superior este vitală în strategia globală de transformare sustenabilă a societăţii, deoarece prin educaţie se modelează comportamentele sociale și profesionale ale tinerilor, cu impact direct şi pe termen lung asupra societății și mediului. În acest sens, articolul de faţă porneşte de la o analiză în literatura de specialitate a problematicii sustenabilităţii universităţii în general, şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă - în particular. În continuare, lucrarea investighează, printr-o cercetare cantitativă bazată pe chestionar online, percepţia studenţilor cu privire la educaţie şi celelalte bariere ale sustenabilităţii, precum şi atitudinile şi motivaţiile lor de implicare în acţiuni sustenabile în universitate. Acest chestionar a fost aplicat, în perioada octombrie- noiembrie 2019, pe un eşantion de 292 de studenţi din anii 2, 3 şi Master ai Facultăţii de Business şi Turism din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Rezultatele arată că studenții văd în ei înşişi – în lipsa lor de implicare, principalul obstacol în calea dezvoltării sustenabile a universităţii, mai degrabă decât absenţa unei strategii în acest sens a managementului universităţii. Lipsa unei educații pentru dezvoltare durabilă în cadrul universității, atât la nivel teoretic, prin materiile de studiu, cât și la nivel practic – prin implicarea şi exemplul cadrelor didactice, este o altă barieră ce poate explica slaba implicare a studenţilor în acţiuni sustenabile în general. Informaţiile obţinute în urma cercetării cu privire la percepţia studenţilor – actori esenţiali ai sustenabilităţii în universităţi, pot contribui în mod direct la fundamentarea unei strategii de succes de dezvoltare durabilă a universităţii, precum şi la o transformare sustenabilă a societăţii pe termen lung.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert