Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Universitatea sustenabilă, de la indiferență la acțiune comună – o analiză de tip panel

Autor:Elena-Claudia Șerban, Anca-Maria Hristea, Ștefania-Cristina Curea și Raluca-Florentina Crețu

JEL:C23, I23, O18, Q57

DOI:10.24818/EA/2020/54/376

Cuvinte cheie:universitate sustenabilă, criterii de evaluare, clasament, scor, ecuație de regresie, politică de sustenabilitate

Abstract:
Implementarea conceptului dezvoltării durabile în mediul academic se numără printre prioritățile managementului universitar internațional și național. Scopul cercetării realizate a avut ca punct de plecare analiza intensității influenţei pe care cele cinci criterii de evaluare a gradului de sustenabilitate la nivel universitar prin sistemul Universitas Indonesia GreenMetric, o exercită asupra scorului final al clasamentului. Deşi perioada de analiză inițială a vizat 10 ani, deoarece în intervalul de timp 2010-2013 raportările nu au inclus şi mărimile individuale ale celor cinci criterii implicate în calculul scorului, perioada de analiză a fost restrânsă la şase ani. Eşantionul creat vizează universităţile din Europa. Motivul opţiunii a fost determinat de faptul că topul primelor clasate în statisticile menţionate sunt universităţi europene. Eşantionul final a inclus 58 de universităţi din 18 țări. Pentru a determina ecuația de regresie, datele culese au fost prelucrate cu ajutorul programului Eviews, utilizând metoda de analiză corelațional-regresivă Ordinary Least Square, cu corecţii pentru efectele fixe ale datelor de tip panel. Rezultatele obținute în urma cercetării realizate confirmă faptul că, intensitatea legăturii dintre cele cinci criterii de evaluare a sustenabilităţii la nivel universitar şi scorul total de ierarhizare a universităţilor sustenabile este foarte înaltă. Motivul demersului cercetării îl constituie desprinderea unor concluzii privind şansa ca unele universităţi participante la acest sistem de clasificare să îşi modifice în timp gradul de sustenabilitate pe baza acelor indicatori a căror mărime poate fi influenţată semnificativ de factorul uman.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert