Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială, o dimensiune-cheie în dezvoltarea unei instituții sustenabile de învățământ superior: cazul motivației studenților

Autor:Cosmin-Ionuț Imbrișcă și Sorin-George Toma

JEL:M14, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/54/447

Cuvinte cheie:sustenabilitate, responsabilitate socială, instituție sustenabilă de învățământ superior, studenți, motivație, dezvoltare durabilă.

Abstract:
De-a lungul timpului, sustenabilitatea și responsabilitatea socială au devenit concepte cheie la nivel macro, nivel mezo și nivel micro, precum și în diverse domenii cum ar fi afacerile și învățământul superior. Lucrarea își propune să explice relația strânsă dintre cele două concepte în învățământul superior, și să identifice și să analizeze diverșii factori care motivează sau împiedică studenții să se implice în activități de responsabilitate socială. Informațiile au fost culese folosind o metodă de eșantionare stratificată, de la studenții înscriși la o instituție de învățământ superior din România, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București. Apoi, informațiile au fost prelucrate prin intermediul analizei factoriale pentru a identifica variabilele subiacente neobservate și modul în care se raportează la decizia studenților de a participa la activități de responsabilitate socială. În cele din urmă, o analiză de regresie logit binar a condus la rezultatele principale care arată că valorile personale sunt principalii motivatori, în timp ce barierele structurale și interpersonale sunt principalii inhibitori. De asemenea, lucrarea demonstrează că activitățile de responsabilitate socială contribuie la dezvoltarea instituțiilor sustenabile de învățământ superior prin implicarea și participarea activă a studenților lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert