Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factorii care determină sustenabilitatea instituțiilor de învățământ superior

Autor:Juraj Chebeň, Drahoslav Lančarič, Michal Munk și Peter Obdržálek

JEL:M1; P46; H52; P36

DOI:10.24818/EA/2020/54/462

Cuvinte cheie:instituții de învățământ superior (HEI); sustenabilitate; numărul de studenți; productivitatea cercetării; calitatea studiului; capabilitatea absolvenților.

Abstract:
În ciuda atenției acordate dimensiunii de mediu și a celei sociale ale sustenabilității instituției de învățământ superior (HEI) din literatura de specialitate, puține cercetări empirice s-au concentrat pe sustenabilitatea economică, considerând instituția de învățământ ca o entitate ce depinde de fondurile financiare oferite de studenți, cercetare, parteneri strategici, de un management financiar eficient și eficient. Studiul empiric realizat tratează legătura dintre performanța instituțiilor de învățământ superior (numărul de studenți și productivitatea cercetării) și sustenabilitatea economică a acestora măsurată ca ponderea medie a subvențiilor guvernamentale. În plus, pe baza chestionarelor din partea a 4678 de studenți, lucrarea explorează percepția calității studiului și a capacităților absolvenților instituțiilor de învățământ superior public din Slovacia. Autorii au folosit teste de semnificație multivariate pentru a evalua influența variabilelor menționate mai sus asupra durabilității economice a instituțiilor de învățământ superior. Pe baza rezultatelor, se poate concluziona că sustenabilitatea economică a instituțiilor de învățământc superior este determinată în mod direct de numărul de studenți înscriși și de productivitatea cercetării, în timp ce efectul calității studiilor și a capacităților absolvenților nu a fost confirmat. Multe sisteme de finanțare ale instituțiilor de învățământ superior se bazează pe numărul de studenți înscriși. Sistemul de finanțare din Slovacia este unul dintre acestea. Prin urmare, rezultatele (chiar dacă se extrag din contextul specific) sunt aplicabile pe scară mai largă. Studiul contribuie teoretic la sustenabilitatea HEI, propunând un model conceptual general și specific al sustenabilității în HEI. Unele sisteme de finanțare a instituțiilor de învățământ bazat pe numărul de studenți înscriși intenționează să-și bazeze sistemul de finanțare pe capacitățile absolvenților și pe angajabilitatea acestora (de exemplu, Slovacia). Acest fapt evidențiază chiar importanța reală a studiului nostru. De asemenea, rezultatele cercetărilor spun că calitatea studiului și capacitățile absolvenților sunt percepute diferit la tipurile modificate de HEI. Au fost identificate mai multe instituții de învățământ și, prin urmare, trebuie să adopte strategii diferite pentru a satisface așteptările diverselor părți interesate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert