Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepțiile studenților privind universitatea sustenabilă în Ungaria: o analiză importanță-performanță

Autor:Szabolcs Nagy și Mariann Veresné Somosi

JEL:I23; Q56

DOI:10.24818/EA/2020/54/496

Cuvinte cheie:universitatea sustenabilă; percepția studenților; analiza importanță-performanță; Ungaria; satisfacția studenților; așteptările studenților.

Abstract:
Pentru a avea succes, universitățile sunt obligate să răspundă noilor provocări din lumea aflatî în schimbare rapidă. Universitățile din a patra generație ar trebui să îndeplinească obiective de sustenabilitate pentru a-și servi mai bine studenții și comunitățile. Este esențial ca universitățile să-și măsoare performanțele sustenabilității pentru a-și valorifica punctele forte și pentru a-și depăși punctele slabe. În conformitate cu teoria părților interesate, obiectivul acestui studiu a fost acela de a investiga percepțiile studenților asupra sustenabilității universitare, inclusiv așteptările lor și satisfacția față de eforturile pe care universitățile le depun pentru sustenabilitate. Această lucrare propune o nouă abordare care combină scala durabilă a universității, dezvoltată de autori, cu analiza performanței- importanței pentru a identifica domeniile cheie ale sustenabilității universității. Pentru colectarea datelor, un sondaj online a fost realizat în Ungaria în 2019. Scala universității durabile s-a dovedit a fi un construct fiabil pentru a măsura diferite aspecte ale sustenabilității universității. Rezultatele analizei importanță-performanță sugerează că studenții consideră universitățile maghiare nesustenabile. Rezultatele cercetării indică faptul că universitățile maghiare au performanțe slabe în ceea ce privește achizițiile sustenabilă și consumul de energie regenerabilă, dar amplasarea și eforturile lor de colectare separată a deșeurilor sunt avantajele lor competitive majore. Principalele domenii ale sustenabilității universitare au fost, de asemenea, discutate. Acest studiu oferă factorilor de decizie și cercetătorilor universității rezultate aprofundante care susțin transformarea universităților tradiționale în instituții de învățământ superior sustenabile, specifice celei de-a patra generație.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert