Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Eficiența universităților în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă

Autor:Lena Malešević Perović și Maja Mihaljević Kosor

JEL:Q01; I2; C14; H52.

DOI:10.24818/EA/2020/54/516

Cuvinte cheie:obiective de dezvoltare durabilă (ODD); universități europene; analiza Data Envelopment (DEA); cheltuieli guvernamentale; eficiență.

Abstract:
Această lucrare investighează eficiența universităților europene în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Folosim clasamentul University Impact Rankings recent publicat, care abordează ODD, în sensul că instituțiile care au obținut scoruri ridicate sunt cele care, pe lângă cercetarea științifică, depun mai multe eforturi în domenii precum inegalitatea de gen, educația de calitate pentru toți, schimbările climatice, realizarea de societăți pașnice și creștere economică. În analiza noastră empirică adoptăm o abordare duală. La nivel de țară investigăm eficiența cheltuielilor publice pentru învățământul terțiar, în timp ce la nivelul universității analizăm eficiența resurselor utilizate pentru obținerea unei poziții superioare în clasament (prin raportare la ODD). Rezultatele analizei Data Envelopment (DEA) indică faptul că, la nivel macro, doar trei sau patru țări din eșantionul nostru sunt pe deplin eficiente. Prin urmare, ele ar putea, fără a schimba cheltuielile guvernamentale pentru educație terțiară, să obțină un scor cu aproximativ 20% mai bun al universității în clasament. La nivel micro, doar aproximativ 16% din universități sunt eficiente. Performanța lor ar putea fi mult îmbunătățită, fără creșterea resurselor alocate, în special dacă sunt sprijinite ODD prin cooperarea cu alte țări, promovarea celor mai bune practici și publicarea datelor în cooperare cu autori străini.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert