Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Măsurarea capacității de susținere a populației pe baza modelului P-S: studiu de caz provincia Zhejiang

Autor:Linyun Zhang, Wei Li și Dalia Streimikiene

JEL:C44, J11, J18, O15

DOI:10.24818/EA/2020/54/552

Cuvinte cheie:capacitatea de susținere a populației, index, modelul posibilitate-satisfacție

Abstract:
Punerea în aplicare a politicii „al doilea copil” și afluxul unui număr mare de oameni au dus la o creștere a populației provinciei Zhejiang din China, punând presiune asupra mediului, sistemului de sănătate și educației. În acest context, prezentul studiu intenționează să utilizeze modelul posibilitate-satisfacție (P-S) pentru a previziona capacitatea de susținere a populației în provincia Zhejiang în perioada 2020-2025. Acest sistem de predicție cuprinde aspecte economice, sociale, de resurse și de mediu. Rezultă astfel următoarele concluzii: capacitatea maximă de susținere a provinciei Zhejiang în anul 2025 este de 62 de milioane de oameni. Conform tendinței actuale de dezvoltare a populației, populația provinciei Zhejiang în 2025 va fi în continuare în limitele capacității de susținere. Capacitatea de susținere din punct de vedere social, este cea mai slabă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert