Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Importanța abilităților tehnice și de afaceri pentru viitorii profesioniști IT

Autor:Emese Tokarčíková, Eva Malichová, Alžbeta Kucharčíková și Mária Durišová

JEL:L26, M13, P46

DOI:10.24818/EA/2020/54/567

Cuvinte cheie:abilitați tehnice și de afaceri, abilitați hibrid, management, metode de predare și învățare

Abstract:
Utilizarea curentă a noilor tehnologii de informații și comunicații și schimbările recente în economie au sporit importanța educației angajaților IT cu o combinație potrivită de abilități tehnice și de afaceri. Scopul acestei lucrări este acela de a contribui la managementul literaturii și practicii răspunzând întrebării referitoare la ce abilități ar trebui să aibă studenții din domeniul IT pentru a îndeplini cerințele viitoarelor locuri de muncă. Sondajele noastre prin chestionare și interviuri semi-structurate printre angajatorii și studenții din domeniul IT identifică importanța abilităților hibride și creșterea gradului de conștientizare a managerilor pentru acest subiect. Rezultatele au indicat că nu numai angajatorii, ci și studenții solicită creșterea eforturilor din educație pentru îmbunătățirea acestor abilități. Abilitățile și cunoștințele recunoscute în sondajele noastre ar trebui să fie stăpânite de către profesorii universitari pentru a pregăti absolvenții, oferind metode de predare și învățare inovatoare. Pentru studenții IT, este esențial să dobândească și să dezvolte abilități tehnice de bază, dar au nevoie și de abilități de afaceri pentru a deveni profesioniști, care pot juca un rol semnificativ la locurile de muncă viitoare și în ansamblul economiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert