Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea DEA privind explorarea caracterului durabil al finanţării în învăţământul superior. Dovezi empirice pentru universităţile române de stat

Autor:Dalina Dumitrescu, Ionela Costică, Liliana Nicoleta Simionescu și Ștefan Cristian Gherghina

JEL:I21, I23

DOI:10.24818/EA/2020/54/593

Cuvinte cheie:eficienţă, DEA, învăţământ superior, România.

Abstract:
Prezenta lucrare evaluează universităţile române de stat din perspectiva eficienţei finanţării în ultimii 7 ani, respectiv, în perioada 2012-2018. Pentru a evalua eficienţa finanţării, am utilizat o metodă neparametrică, şi anume, analiza frontierei posibilităţilor de producţie (DEA) pentru sistemul de calificări în trei cicluri (eficienţa tehnică prin randamente de scară constante, eficienţa tehnică prin randamente de scară variabile şi scala eficienței). Pe baza constatărilor noastre empirice, s-a evidenţiat că 11 universităţi dau dovadă de eficienţă la aplicarea abordării cu randamente de scară variabile (VRS) şi numai două universităţi la aplicarea abordării cu randamente de scară constante (CRS). Când s-a aplicat metoda randamentului de scară, eşantionul nostru s-a diminuat la numai două universităţi de stat care au dat dovadă de eficienţă. Prezentul studiu identifică proprietăţile care ilustrează diferenţele dintre nivelurile de eficienţă înregistrate de universităţile de stat în funcţie de finanţarea din sistemul de învăţământ de stat din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert