Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul riscului de cunoștințe asupra sustenabilității firmelor

Autor:Constantin Brătianu, Andrei Ștefan Neștian, Silviu Mihail Tiță, Ana Iolanda Vodă și Alexandra Luciana Guță

JEL:C83, D83, Q01.

DOI:10.24818/EA/2020/55/639

Cuvinte cheie:riscul de cunoștințe, sustenabilitate, performanța organizațională, luarea deciziilor, managementul riscului, managementul cunoștințelor.

Abstract:
Scopul acestei lucrări este de a investiga impactul riscului de cunoștințe asupra sustenabilității afacerilor firmelor. În economia cunoștințelor, cunoștințele constituie o resursă strategică a oricărei firme și contribuie semnificativ la performanța organizațională și la avantajul său competitiv. Riscul de cunoștințe este generat de absența, pierderea, scurgerea sau deversarea cunoștințelor precum și de orice altă activitate implicând cunoștințe care induce incertitudine în luarea deciziilor. Prezenta cercetare se concentrează pe legătura dintre managementul riscului de cunoștințe și sustenabilitatea firmelor, având performanța organizațională ca factor mediator între riscul de cunoștințe și sustenabilitate, precum și luarea deciziilor ca factor moderator între performanța organizațională și sustenabilitate. Cercetarea integrează abordarea calitativă, folosind în principal o analiză critică a literaturii, și abordarea cantitativă, realizată prin proiectarea unui model cu ecuații structurale și a unui chestionar asociat, distribuit online la un număr de 1500 de respondenți din mediul de afaceri. Datele obținute din cele 299 de chestionare valabile au fost procesate prin utilizarea programului specializat pentru analiza statistică STATA și prin utilizarea modelării ecuațiilor structurale. Rezultatele confirmă structura modelului de cercetare și ipotezele sale asociate. Riscul de cunoștințe afectează sustenabilitatea firmelor prin moderarea performanței organizaționale. Luarea deciziilor are impact asupra performanței organizaționale și a sustenabilității, astfel încât acționează ca un factor moderator al legăturii dintre aceste concepte.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert