Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza riscului unui fond de acoperire orientat pe investiții sustenabile și responsabile pentru piețele emergente

Autor:Gabriela Prelipcean și Mircea Boscoianu

JEL:Q01, Q16, M14, G32, G24.

DOI:10.24818/EA/2020/55/653

Cuvinte cheie:factori economico-sociali de guvernanță (ESG); fond de acoperire pentru investiții sustenabile și responsabile (HF-SRI); capital de risc (VC); fonduri de participare tranzacționabile (ETF); proces analitic de ierarhizare (AHP).

Abstract:
Această lucrare își propune să analizeze strategiile de dezvoltare ale unui vehicul inovativ (Special Purpose Vehicle - SPV) dedicat investițiilor durabile și responsabile (SRI). Această contribuție reprezintă o premieră pentru piața de capital din România, o piață emergentă cu lichiditate redusă și posibilități de diversificare limitate prin investiții alternative, deoarece se evidențiază atât integrarea unor instrumente specifice dezvoltării sustenabile, cât și posibilitatea obținerii unor performanțe (risk-return) convingătoare prin veriga instrumentelor și strategiilor alternative. Pornind de la analiza posibilităților de investiții sustenabile și responsabile (sustainable and responsible investments – SRI), se justică fezabilitatea integrării unei strategii de investiții active prin utilizarea unei arhitecturi inovative de tip fond de acoperire orientate pe investiții sustenabile și responsabile (denumite HF-SRI). În acest caz, se poate realiza o integrare naturală și flexibilă a principiilor sustenabilității în piețele de capital emergente. De asemenea, se justifică posibilitatea aplicării metodei subportofoliilor satelitare în analiza globală a managementului performanțelor combinat cu analiza riscului. În studiul de caz se prezintă un model intuitiv, simplu, dar eficient bazat pe aplicarea metodei denumită proces analitic de ierarhizare (Analytical Hierarchy Process - AHP) pentru cele opt riscuri identificate de experți, riscuri grupate în trei categorii și asociate unei arhitecturi de tip HF-SRI cu două subportofolii de bază, orientate pe instrumentele alternative inovative: fonduri de venture capital (VCF) și fonduri de participare tranzacționabile (ETF).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert