Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Raportarea nefinanciară și riscul reputațional în sectorul financiar din România

Autor:Laurențiu Tăchiciu, Melinda Timea Fülöp, Andreea Marin-Pantelescu, Ionica Oncioiu și Dan Ioan Topor

JEL:G21, M14

DOI:10.24818/EA/2020/55/668

Cuvinte cheie:risc reputațional, responsabilitate socială, raportare nefinanciară, sector financiar

Abstract:
Buna reputație este un activ intangibil important pentru orice firmă, însă pentru instituțiile financiare poate fi vital. Astăzi, în condițiile în care exigențele față de mediul de afaceri în privința responsabilității sociale au crescut foarte mult, reputația poate fi erodată nu doar de evenimente de gravitate mare, ci și de omiterea sau întârzierea unor măsuri și acțiuni posibile și necesare pentru întărirea caracterului sustenabil al activității. În acest context, s-a dovedit că între managementul riscului reputațional și dezvăluirea publică de informații privind impactul economic social și asupra mediului al activităților firmei există o intercondiționare puternică. Lucrarea de față propune o contribuție la descifrarea pe cale empirică a acestei intercondiționări printr-o cercetare pe două planuri: pe de o parte se investighează felul în care instituțiile bancare din România tratează managementul riscului reputațional și, pe de altă parte, se analizează conținutul rapoartelor nefinanciare ale unor instituții ale sectorului financiar prin prisma maturității cu care tratează sustenabilitatea. Informațiile rezultate sugerează că există o întârziere în ce privește înțelegerea importanței riscului reputațional și o decuplare a politicilor de responsabilitate corporativă de riscurile asociate modelului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert