Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Riscurile de mediu, sociale și de guvernanță – noi provocări pentru sustenabilitatea afacerilor bancare

Autor:Dan-Costin Nițescu și Maria-Alexandra Cristea

JEL:G21, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/55/692

Cuvinte cheie:sustenabilitate, riscuri de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), bănci comerciale, strategie, management de risc

Abstract:
Prezenta lucrare evidențiază necesitatea adoptării strategiilor de sustenabilitate în sectorul bancar din România, din perspectiva importanței rolului de intermediar financiar pe care băncile comerciale îl dețin, reflectând și impactul pozitiv al acestor strategii asupra performanțelor financiare. Studiul empiric a presupus folosirea regresiilor liniare și procesarea realizată de un program specializat în statistică și știința datelor (Stata), și subliniază impactul factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) asupra băncilor din România și oportunitatea implementării acestora în propriile strategii de administrare a riscurilor. În acest scop, au fost considerate variabile independente, de nivel microeconomic: rentabilitatea activelor, multiplicatorul de levier, raportul credite-depozite, numărul membrilor organului de conducere, și de nivel macroeconomic: rata șomajului, rata inflației și rata de creștere a Produsului intern brut. Variabila dependentă utilizată a fost variabila binară denumită ESG. Rezultatele cercetării arată că, pe măsură ce rentabilitatea activelor sau multiplicatorul de levier crește, probabilitatea ca banca respectivă să implementeze o strategie de administrare a riscurilor asociate factorilor de mediu, sociali și de guvernanță scade, iar numărul membrilor organului de conducere impactează pozitiv decizia de implicare în activități de responsabilitate socială. Prin intermediul acestei cercetări a fost evaluată oportunitatea integrării riscurilor asociate unei dezvoltări sustenabile în cadrul strategiilor de dezvoltare și de administrare a riscurilor la nivelul intermediarilor financiari și importanța uniformizării practicilor sustenabile la nivelul întregului sistem bancar din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert