Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția investitorilor privind managementul riscului pentru companiile incluse în Indicele de Sustenabilitate EURO STOXX

Autor:Iulia Lupu, Ana Barbara Bobircă, Paul Gabriel Miclăuș șiTudor Ciumara

JEL:G11, G15, G32, Q56.

DOI:10.24818/EA/2020/55/707

Cuvinte cheie:sustenabilitatea firmelor, managementul riscului, indici bursieri, valoarea la risc (VaR), pierderea medie în exces.

Abstract:
Includerea în indicele european de sustenabilitate reprezintă apanajul companiilor care sunt în general percepute ca fiind „sustenabile”. Obiectivul cercetării din acest articol constă în analiza percepției investitorilor prin investigarea măsurii în care aceste companii prezintă riscuri mai mici în comparație cu firmele de același tip (aceeași industrie). Pentru realizarea acestei cercetări, au fost folosite metodologii consacrate de măsurare a riscului precum valoarea la risc (engl. value at risk) și pierderea medie în exces (engl. expected shortfall), iar companiile care compun indicele european STOXX 600 (STOXX Europe 600) au fost împărțite în două clase: firme care aparțin și indicelui european de sustenabilitate (EURO STOXX sustainability index) și firme care aparțin numai indicelui STOXX 600. Pentru toate aceste companii au fost estimate măsuri dinamice ale riscurilor cu frecvență zilnică pentru ultima decadă (4 ianuarie 2010 - 3 martie 2020), folosind date extrase din platforma Bloomberg. Rezultatele studiului arată faptul că firmele „sustenabile” prezintă riscuri mai mici în cea de-a doua parte a perioadei și că aceste rezultate sunt împărțite la nivel de sectoare, deși consecvente în interiorul fiecărui sector.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert