Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implementarea managementului riscului pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor din România: o abordare fuzzy

Autor:Carmen Nadia Ciocoiu, Adina Liliana Prioteasa și Sofia Elena Colesca

JEL:C02, D81, L21, M10

DOI:10.24818/EA/2020/55/726

Cuvinte cheie:întreprinderi mici și mijlocii, managementul integrat al riscului, abordare fuzzy, atitudinea față de risc, comportament, dezvoltare sustenabilă.

Abstract:
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt recunoscute pentru aportul major la dezvoltarea economică a oricărei țări. În România, IMM-urile reprezintă 99,7% din totalul organizațiilor și angajează aproximativ 66% din totalul salariaților înregistrați la nivel național, procente aproximativ egale cu cele înregistrate la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, productivitatea IMM urilor românești este destul de scăzută, acestea resimțind foarte puternic orice influență din partea mediului extern. Managementul riscului este considerat, tot mai frecvent, un instrument ce poate contribui fundamental la dezvoltarea sustenabilă a IMM urilor. Implementarea unui sistem de management al riscului este un proces complex, condiționat de numeroși factori. În acest context, obiectivul articolului îl constituie analizarea determinanților comportamentului IMM-urilor din România în procesul implementării managementului riscului. Datele necesare analizei au fost obținute printr-un chestionar adresat IMM-urilor, prelucrarea lor fiind realizată printr-un model fuzzy. Rezultatele obținute au relevat două idei esențiale: (1) factorii care influențează comportamentul IMM-urilor față de implementarea managementului riscului sunt: cerințele stakeholderilor, formarea în domeniul managementului riscului, existența unui lider care să conducă procesul implementării și atitudinea față de risc; (2) atitudinea față de risc este influențată de prezența pe piață a firmei și de conștientizarea importanței managementului riscului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert