Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Diversitatea, incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman ca fundamente ale performanței financiare și atenuării riscurilor

Autor:Marta-Christina Suciu, Grațiela Georgiana Noja și Mirela Cristea

JEL:C30, D22, G30, J24

DOI:10.24818/EA/2020/55/742

Cuvinte cheie:diversitate de gen și culturală, incluziune, capital uman, performanță financiară, riscuri, proceduri econometrice, strategii

Abstract:
Obiectivul cercetării realizate în această lucrare este evidențierea importanței diversității (de gen și culturale), a incluziunii sociale, dar și a dezvoltării personale și profesionale a angajaților pentru atenuarea riscurilor cu care se confruntă companiile, contribuind astfel la îmbunătățirea profitabilității și respectiv la creșterea performanței financiare. Metodologia de cercetare se bazează pe două proceduri moderne de analiză, și anume: modele econometrice multifactoriale procesate prin regresia robustă cu iterații Huber și biweight, alături de modelele bazate pe ecuațiile structurale, configurate astfel încât să evidențieze influențele globale într-un cadru prestabilit al interdependențelor dintre variabile. Analiza este realizată pentru un număr de 1722 de companii cu sediul în Europa, utilizând informații extrase din baza de date Thomson Reuters Eikon (2020). Rezultatele obținute evidențiază existența unor influențe directe semnificative, atât favorabile, cât și nefavorabile, asupra performanței financiare a companiilor europene, generate de încorporarea elementelor și proceselor fundamentale legate de managementul capitalului uman, diversitate și incluziune. Totodată, analiza empirică relevă că există riscuri legate de sustenabilitatea performanței financiare a companiilor europene, pentru a căror diminuare este necesar să se adopte strategii complexe, care să ia în considerare eforturile de incluziune, dar și atenuarea controverselor privind diversitatea personalului, salarizarea, promovarea și condițiile de muncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert