Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovarea modelelor de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale: gestionarea riscurilor și crearea sustenabilității

Autor:Dragoș Tohănean, Alexandru Ilie Buzatu, Cristina-Andrada Baba și Bogdan Georgescu

JEL:G32, M00, M16, O30, Q56

DOI:10.24818/EA/2020/55/758

Cuvinte cheie:inovație, modele de afaceri, managementul riscului, companii europene, digitalizare, tehnologii, sustenabilitate.

Abstract:
Pentru a obține avantaje competitive și a menține cotele de piață la nivel ridicat, întreprinderile sunt într-un continuu proces de adaptare, nu numai prin implementarea celei mai noi tehnologii disponibile, ci și prin crearea inovațiilor proprii, urmărind să facă businessul atât mai profitabil, cât și mai sustenabil. Modificarea modelului de afaceri prin introducerea componentelor tehnologice și durabile supune companiile unui grad ridicat de risc. Companiile de dimensiuni medii sunt pe de-o parte mai flexibile, procesul de luare a deciziilor fiind mai rapid și putând adapta mai ușor strategii de managementul schimbării, dar pe de altă parte sunt mai vulnerabile la schimbările pieței și depind de fluxuri financiare constante. Acest articol analizează comportamentul antreprenorial a 92 de companii bazate pe tehnologie, de pe piața de afaceri europeană, prin aplicarea unor chestionare online și față în față, pentru a înțelege modul în care acestea generează creștere economică prin implementarea cu succes a inovațiilor durabile, evitând riscurile previzibile și pregătirea pentru cele imprevizibile, dar și pentru a oferi un ghid de bune practici pentru alte companiile care se află acel proces. Totodată, pentru o mai bună înțelegere a modificărilor care intervin în cazul companiilor de dimensiuni medii, cercetarea abordează în mod comparativ situația din Europa de Est și cea de Vest. Nu sunt numai diferențe vizibile de formă și stil între companiile din Europa de Est și Vest, ci și diferențe în modul de gestionare a riscurilor, percepția inovației, organizarea modelului de afaceri. Noutatea acestui studiu provine din abordarea comparativă a celor două zone în ceea ce privește inovația, durabilitatea și gestionarea riscurilor, prin evidențierea avantajelor și dezavantajelor cu care se confruntă, precum și prin stabilirea principiilor care ar putea determina companiile din ambele regiuni să devină mai competitive, conștientizând măsurile pe care ar trebui să le ia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert