Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Multifinanțarea bazată pe împrumuturi garantate: un instrument pentru sustenabilitatea ecosistemului financiar antreprenorial

Autor:Carlos Sanchís-Pedregosa, Emma Berenguer, Gema Albort-Morant și Jorge Antón Sanz

JEL:G23, G41, O33, Q55.

DOI:10.24818/EA/2020/55/775

Cuvinte cheie:tehnologii perturbatoare, IMM, multifinanțare, Peer-to-Business (P2B), împrumuturi garantate, factori de succes, cele mai mici pătrate.

Abstract:
Multifinanțarea (crowdlending) este un instrument financiar perturbator care a fost solicitat din ce în ce mai mult de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) pentru acoperirea nevoilor de capital. Cu toate acestea, extinderea acestei dezvoltări tehnologice este limitată de existența riscului de neplată, care generează pierderi pentru creditori. Pentru a rezolva această problemă, platformele de finanțare au început să ofere produse mai sustenabile, cum sunt împrumuturile garantate. Aceste împrumuturi speciale sunt susținute de un fond mutual, astfel încât creditorii reduc la minim consecințele riscului de neplată. Scopul acestui studiu este de a investiga importanța factorilor ca de exemplu caracteristicile împrumutului, tipul de investitor și caracteristicile împrumutatului pentru reușita campaniei de multifinanțare. Pentru a realiza analiza, folosim metoda celor mai mici pătrate pe un eșantion de 196 de împrumuturi garantate de la platforma-pionier din Spania care oferă acest tip de împrumuturi (MytripleA). Rezultatele indică faptul că cea mai mare influență asupra succesului multifinanțării prin împrumuturi garantate o au caracteristicile legate de investitori și împrumuturi, în timp ce factorii asociați cu IMM-urile nu par să aibă nici un impact. Considerăm că rezultatele noastre sunt interesante atât pentru platformele de finanțare, cât și pentru IMM-urile care caută fonduri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert