Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cotarea publică și responsabilitatea socială corporativă din perspectiva managementului riscului sustenabilității

Autor:Ruitao Li și Fang Hu

JEL:G32, Q51, M14 .

DOI:10.24818/EA/2020/55/808

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporativă, sustenabilitate, ofertă publică inițială, industrie puternic poluantă, analist, expunere media.

Abstract:
Dezvoltarea economică globală actuală se confruntă cu provocări sociale și de mediu, cum ar fi schimbările climatice și poluarea mediului, ceea ce impune firmelor să fie mai responsabile social. Din cauza creșterii rapide a nivelului de conștientizare și a preocupării investitorilor individuali de pe piața bursieră pentru domeniul responsabilității sociale corporative (RSC), este probabil ca firmele nou cotate să se confrunte cu presiuni mai mari în privința legitimității de la părțile interesate din China. Acest mediu instituțional este foarte potrivit pentru a explora modul în care cotarea publică influențează performanța RSC a firmelor și eventualele mecanisme ale acesteia. Folosind un eșantion de firme din China aflate în situația de ofertă publică inițială (Initial Public Offering - IPO) în perioada 2012-2016 și un model de regresie multiplă care controlează efectele fixe de firmă și timp, constatăm că există o creștere semnificativă și susținută a performanței RSC după momentul IPO. Analizele ulterioare arată că această creștere a performanței în domeniul RSC este mai accentuată în industriile puternic poluante, în special la firmele care au o expunere mai mare în media și la analize de pe piața financiară. În ansamblu, aceste constatări sugerează că RSC poate fi folosită de firmele aflate în situația de ofertă publică inițială ca instrument de management al riscului de sustenabilitate, pentru a răspunde așteptărilor referitoare la aspectele sociale și de mediu pe care le au diverse părți interesate. Prin evidențierea rolului esențial pe care îl are cotarea publică în deciziile de RSC ale firmelor, acest studiu atrage atenția autorităților de reglementare asupra necesității de a promova sustenabilitatea economică și în alte țări aflate în curs de dezvoltare ca și China, care nu au cultură RSC matură și mediu instituțional.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert