Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea nivelului de maturitate al managementului riscului în industria auto cehă: model și metodologie

Autor:Marek Čech și Martin Januška

JEL:D81, G32

DOI:10.24818/EA/2020/55/824

Cuvinte cheie:model de maturitate al managementului riscului, managementul riscului, model de maturitate, managementul riscului proiectelor

Abstract:
Acest articol oferă o revizuire a modelelor de maturitate a riscurilor utilizate în prezent pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra evaluării și diagnosticării maturității de gestionare a riscurilor în companii. Principalul obiectiv de cercetare este dezvoltarea unui instrument de diagnosticare de prim nivel, ușor de utilizat pentru evaluarea maturității de gestionare a riscurilor în cadrul întreprinderii, adaptat furnizorilor de nivel I din industria auto. În prima etapă, a fost pregătit chestionarul pentru autoevaluare cu ajutorul unui grup de experți folosind o sinteză a modelelor existente adecvate pentru utilizarea în industria auto. Ulterior, a fost dezvoltat modelul de evaluare a maturității riscurilor folosind metoda Delphi și scala Likert pentru evaluarea multicriterială, întrucât experții au insistat asupra stabilirii unor ponderi diferite pentru fiecare criteriu. Pe baza rezultatelor prezentate în lucrare a fost creat un instrument de autoevaluare a maturității riscurilor pentru companii sub formă de chestionar. Constatări: Scopul inițial al cercetării a fost să ofere o recenzare a modelelor de maturitate a riscurilor utilizate în prezent, ceea ce a condus la o identificare a mai mult de 77 de astfel de modele. Originea modelelor de maturitate a riscului poate fi atribuită lui Hillson (1997) care a construit primul model de maturitate a riscului bazat pe modelul de maturitate a capacității din sectorul IT. Un efort semnificativ de cercetare a fost concretizat în observația beneficiilor dure și ușoare ale managementului riscului. Astfel, noul model a fost sintetizat pe baza analizei modelelor atent selecționate anterior. Modelul propus pentru autoevaluare utilizează un chestionar ușor de utilizat. Chestionarul este format din 24 de atribute împărțite în 5 module care au fost evaluate pe baza a 25 de întrebări. Toate atributele au fost evaluate pe o scară Likert în 10 puncte folosind metoda Delphi realizată împreună cu grupul de experți. Rezultatul și scopul modelului este un chestionar de diagnosticare de prim nivel pentru evaluarea maturității de gestionare a riscurilor în cadrul întreprinderii, adaptat furnizorilor de nivel I din industria auto. Originalitate/valoare: Deoarece managementul riscului este complex, modelele de maturitate oferă companiilor capacitatea de a-și evalua situația și de a stabili obiective strategice în domeniul gestionării riscurilor. Elaborarea unui model de maturitate a riscului pentru nevoile organizației sau sectorului specific a fost recomandată de cercetători și practicieni din domeniul managementului riscului (Antonucci, 2016; Kaplan și Mikes, 2016; Marks, 2015; MARSH, 2018; McKay, 2017).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert