Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Surse ale creării de valoare în lanțuri de valoare globale din domeniul serviciilor

Autor:Metka Stare și Andreja Jaklič

JEL:F23, F61, L23, L80, O52

DOI:10.24818/EA/2020/55/846

Cuvinte cheie:lanțuri de valoare globale în domeniul serviciilor, capabilități dependente de rețea, creare de valoare, model în formă de spirală al creării de valoare, Europa Centrală și de Est

Abstract:
Caracterul multidimensional al serviciilor și funcțiile acestora în cadrul lanțurilor de valoare globale sunt încă insuficient studiate. Lipsa studiilor este chiar mai evidentă cu referire la perspectiva țărilor din Europa Centrală și de Est ca exportatoare de servicii. Totodată, lipsește un cadru conceptual cuprinzător pentru analiza lanțurilor de valoare globale. În acest context, principalul obiectiv al lucrării de față este de a descoperi sursele creării de valoare și de a contribui la înțelegerea dinamicii acestui proces în cadrul lanțurilor de valoare globale din domeniul serviciilor. În acest fel s-ar putea identifica ce anume determină caracterul ascendent al creării de valoare în cadrul acestor lanțuri globale. Pe baza unei analize exploratorii a unor studii de caz propunem o nouă conceptualizare a creării de valoare în cadrul lanțurilor globale din domeniul serviciilor și introducem un nou model de dinamică, în formă de spirală, al creării de valoare. Rezultatele studiului arată că firmele care combină logici diferite ale creării de valoare beneficiază de efectul multiplicator și catalizator al serviciilor în cadrul lanțurilor de valoare globale. Aceste rezultate au implicații pentru managementul serviciilor și strategia lanțurilor de valoare care nu se limitează la cazul serviciilor sau la cel al Europei Centrale și de Est.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert