Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influența factorilor contextuali asupra implementării practicilor suple: o analiză asupra industriei mobilei

Autor:Falah Abu, Hamed Gholami, Norhayati Zakuan, Muhamad Zameri Mat Saman, Dalia Streimikiene și Justas Streimikis

JEL:L20, L25, L73, M14

DOI:10.24818/EA/2020/55/867

Cuvinte cheie:implementare suplă, factori contextuali, dimensiunea întreprinderii, vârsta întreprinderii, cultură corporativă, mobilă

Abstract:
În pofida atenției cercetătorilor îndreptată asupra punerii în aplicare a practicilor suple, în special în țările dezvoltate, adoptarea acestora în industria mobilei în economiile emergente nu este promițătoare și se limitează doar la un număr restrâns de studii. Scopul acestui studiu este de a examina influența factorilor contextuali legați de mărimea și deținerea companiei asupra implementării practicilor suple. În acest sens, după o revizuire amănunțită a literaturii pe această temă, a fost implementată metodologie adecvată. O analiză comparativă a definițiilor factorilor contextuali a scos în evidență descrieri diferite, după cum sunt exprimate de diferiți cercetători. Analizele au arătat că factorii contextuali nu au niciun impact asupra implementării practicilor suple. Rezultatele au relevat faptul că factorii contextuali sunt improprii ca mediatori, deoarece nu există dovezi ale efectelor lor asupra implementării practicilor suple. Acest studiu reprezintă prima încercare de a examina influența factorilor contextuali asupra implementării practicilor suple în industria mobilei din Malaezia. Contribuțiile teoretice și practice ale acestui studiu oferă o perspectivă valoroasă asupra unei potențiale implementări suple în contextul studiat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert