Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sustenabilitate prin direcționarea schimbării în universitatea vizionară: de la a prevedea la a provoca viitorul

Autor:Adrian Curaj, Mihai Păunică, Andreea Popa, Cosmin Holeab și Octavian-Dragomir Jora

JEL:I23, I25, O33, O34, O36, F53, F55

DOI:10.24818/EA/2020/55/905

Cuvinte cheie:învățământ superior, dezvoltare sustenabilă, globalizare, schimbare, tehnologie, management, leadership.

Abstract:
Sustenabilitatea unei universități poate fi problematizată din perspectiva a trei ținte funcționale, ce fixează și cadrul de analiză: (i) dezvoltarea cunoașterii relevante (aflată în schimbare dinamică și esențial evolutivă, oglindă a complexității mediului socioeconomic, vădit internațională și orientată spre viitor), (ii) dezvoltarea abilităților studenților, viitorul forței de muncă (valorizând cunoașterea) și (iii) dezvoltarea capacității instituționale, într-o construcție agilă (adecvată a face față primelor două provocări). O astfel de viziune a sustenabilității în învățământul superior tratează schimbarea drept „combustibil” al sustenabilizării, nu ca pe o amenințare, o provocare, un factor de risc; ea translatează reprezentarea lui „a fi sustenabil”, de la atributul unei stări, la cel al unui proces; totodată, este vorba anume despre un proces care nu „se întâmplă”, ci este „orientat” prin acțiune; și cuprinde o realitate multinivel și polivalentă, în care prognosticul trebuie să fie însoțit de proactivitate, simpla previziune de prevedere, iar abordările fragmentare de cele sistemice. Prezentul eseu contextualizează apoi o astfel de conceptualizare a universității sustenabile. Acesta își propune să identifice câteva probleme pe care învățământul superior le întâmpină în procesele manageriale, de predare, de cercetare, adică de creare și transfer de cunoaștere, în actualul ambient instituțional internațional. De asemenea, caută să explice cum poate fi dezvoltată o cultură a colaborării în așa fel încât bunele practici și cunoașterea să fie împărtășite, obstacolele să fie depășite, iar eforturile să fie valorificate într-un atare context. Esențial este de înțeles cum pot cadrele didactice, studenții și absolvenții să devină pregătiți pentru a determina și a gestiona schimbarea, nu a ajunge conduși de ea sau victime ale ei, guvernând atât normalitatea, cât și disruperile. Totodată, oferă o înțelegere strategică și un „kit” de performanță cu abordări inovatoare, instrumente și alte resurse pentru universitățile ce aspiră, în manieră plenară, la sustenabilitate; chiar fără a detalia cum astfel de preocupări vor fi pregătit România prezentului, ele (indubitabil) sunt (deja) parte a României viitorului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert