Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Practici de predare online și eficacitatea procesului educațional în timpul pandemiei Covid-19

Autor:Cristina Venera Tartavulea, Catalin Nicolae Albu, Nadia Albu, Ramona Iulia Dieaconescu și Silvia Petre

JEL:A23, I23

DOI:10.24818/EA/2020/55/920

Cuvinte cheie:predarea online, calitatea educației online, eficacitatea educației online, metode de predare online, metode de evaluare online.

Abstract:
În această lucrare investigăm impactul trecerii rapide la predarea online care a avut loc în 2020 ca urmare a pandemiei COVID-19. Prin utilizarea răspunsurilor primite de la 362 de profesori și studenți din 13 țări europene, constatăm că universitățile și studenții s-au adaptat foarte rapid la noile schimbări și că în prezent se utilizează un mix de metode sincrone și asincrone de interacțiune și evaluare a cunoștințelor. Totuși, acest mix este destul de limitat în raport cu ceea ce este, de obicei, inclus în categoria instrumentelor de învățare online, indicând livrarea pasivă și interacțiunea redusă în cadrul actualului format de educaţie online. Respondenții estimează că cele mai multe metode de interacțiune și evaluare online vor continua să fie utilizate şi după revenirea la educația față în față. De asemenea, respondenții consideră că trecerea la predarea online are un impact general pozitiv, însă moderat, asupra procesului educațional, iar eficacitatea generală a experienţei educaționale online este percepută ca fiind mai mică în cazul predării online decât în cel al predării față în față. Un alt rezultat este acela că suportul instituțional, încrederea în sistemul online și eficacitatea percepută a metodelor de interacţiune şi evaluare formativă online sunt factorii care sunt asociați pozitiv cu impactul și eficacitatea educației online.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert