Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în domeniul gestionării eficiente a deșeurilor de ambalaje

Autor:Cristian Teodor, Carmen Lenuța Trică, Raluca Ignat și Raluca-Mihaela Drăcea

JEL:Q56, R11, O35

DOI:10.24818/EA/2020/55/937

Cuvinte cheie:deșeuri din ambalaje, sistem de garanție, bune practici, mecanism de rambursare a garanției, România

Abstract:
Contextul european actual determină statele membre să aibă preocupări din ce în ce mai eficace și eficiente în domeniul gestionării durabile a deșeurilor. În acest sens, Comisia Europeană (2015) a adoptat un pachet de măsuri ce au ca scop stimularea tranziției Europei către o economie circulară, care implică, în primul rând, gestionarea eficientă a deșeurilor și consolidarea unor bune practici în domeniu. Astfel, România va trebui să se conformeze noilor rigori europene și să îmbunătățească sistemul de administrare a propriilor deșeuri. Prezenta lucrare își propune să identifice și să analizeze un set de bune practici în domeniul deșeurilor de ambalaje cu scopul de a proiecta unul potrivit pentru România. Aceste exemple sunt modele naționale de organizare a administrării deșeurilor din ambalaje reprezentate prin sisteme de garanție sau depozit. Principalul obiectiv al acestor sisteme este acela de a crește ratele de reciclare a deșeurilor din amabalaje în conformitate cu cerințele europene, deopotrivă cu dezvoltarea sustenabilă a domeniului deșeurilor, fără să aducă pierderi economice niciuneia dintre părțile interesate, respectiv mediul de afaceri, populație, mediului și autorităților publice Lucrarea urmărește să ofere conceptualizarea unui model specific pentru economia României, respectiv un model de organizare și funcționare a sistemului de garanție în domeniul deșeurilor de ambalaje ce ar putea fi folosit de către autoritățile competente și de mediul de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert