Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza transversală a factorilor predictori, mediatori și a efectelor asociate investiției masive în muncă

Autor:Claudiu George Bocean, Anca Antoaneta Vărzaru, Anca Băndoi și Cătălina Soriana Sitnikov

JEL:O15

DOI:10.24818/EA/2020/S14/973

Cuvinte cheie:investiția masivă în muncă, workaholism, angajamentul în muncă, dependența de muncă, satisfacția muncii

Abstract:
În ultimii ani, schimbarea tot mai accentuată și intensivă a condițiilor de muncă determină salariații să își modifice tiparele de muncă în sensul creșterii orelor de muncă și a intensității muncii prin sporirea eforturilor depuse, ceea ce conduce la apariția fenomenului investiției masive în muncă. Analizând modelele investiției masive în muncă se pot distinge două tipuri: workaholism-ul (considerat a fi forma negativă sau rea a investiției masive în muncă) și angajamentul în muncă (considerat a fi forma pozitivă sau bună a investiției masive în muncă). Această lucrare propune un model multidimensional al investiției masive în muncă ce este construit din patru elemente principale: investiția masivă în muncă, predictorii potențiali, rezultate ale muncii și factorii mediatori între investiția masivă în muncă și rezultatele muncii. Modelul este testat în mod empiric în cadrul unui eșantion de 298 de angajați români, utilizându-se studiul corelațiilor, modelarea liniară, analiza rețelelor neurale artificiale. Rezultatele cercetării sunt explicate și discutate, sunt emise recomandări pentru îmbunătățirea practicilor organizaționale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert