Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul crizei COVID-19 asupra investiției masive în muncă în România

Autor:Alina Simona Tecău, Cristinel Petrișor Constantin, Radu Constantin Lixăndroiu, Ioana Bianca Chițu și Gabriel Brătucu

JEL:J22, I13, R11, C83, M31

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1049

Cuvinte cheie:investiția masivă în muncă, dependența de muncă (workaholism), angajamentul pentru muncă, timpul excesiv de lucru, COVID-19, dashboard online, performanța în muncă.

Abstract:
Lucrarea analizează aspecte specifice influenței pandemiei COVID-19 asupra populației active din România, din perspectiva investiției masive în muncă. S-au avut în vedere aspecte referitoare la timpul excesiv de muncă, volumul de muncă, angajamentul în muncă, dependența de muncă și performanța în muncă. A fost realizată o cercetare printr-o anchetă pe bază de sondaj, fiind folosite mai multe scale testate pe scară largă în studiile referitoare la investiția masivă în muncă, datele fiind prelucrate în SPSS. Rezultatele cercetării relevă că pandemia COVID-19 a avut un impact negativ asupra componentelor investiției masive în muncă (timp și efort). Pentru toate aspectele măsurate s-au înregistrat scăderi ale investiției în muncă în timpul pandemiei, cu efecte negative asupra atitudinilor respondenților privind performanța personală în muncă. Pornind de la rezultatele cercetării, principala propunere pentru mediul de afaceri o reprezintă stimularea angajaților în direcția atingerii unui nivel superior al angajamentului în muncă ceea ce poate determina creșterea performanței în muncă. Aceasta poate fi obținută și prin adoptarea unor politici de diminuare a timpul de muncă în exces
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert