Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelarea impactului investițiilor masive în muncă asupra gradului de satisfacție al angajaților

Autor:Mihail Busu și Attila Gyorgy

JEL:O12, O15, C30, C83

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1068

Cuvinte cheie:investiția masivă în muncă, satisfacția muncii, dependența de muncă, model econometric, PLS-SEM.

Abstract:
În acest articol, autorii dezvoltă un model econometric pentru a determina impactul investițiilor masive în muncă asupra gradului de satisfacție a angajaților. Datele au fost colectate cu ajutorul unui chestionar adresat angajaților cu studii superioare și vechime de minim un an, din cadrul compartimentelor specializate ale companiilor multinaționale care oferă servicii de consultanță și audit din România și analizate cu ajutorul softului statistic Smart-Pls 3.3.2. Având la bază literatura de specialitate în domeniu, articolul identifică factorii determinanți ai investițiilor masive în muncă. Acești indicatori constituie variabilele independente care modelează impactul investițiilor masive în muncă asupra performanțelor și a gradului de satisfacție a angajaților. Concluziile studiului confirmă aspectele teoretice prezentate în cadrul articolului, subliniind faptul că gradul de satisfacție a angajaților este rezultatul direct al conlucrării mai multor factori, precum nevoile personale, volumul de muncă, timpul alocat muncii, atitudinea față de muncă și starea fizică și mentală. Identificarea factorilor determinanți care contribuie la creșterea performanțelor organizaționale este esențială în procesul de management al resurselor umane, pentru a valorifica aspectele pozitive, precum satisfacția angajaților, recompensați pentru munca desfășurată și, totodată, pentru a preîntâmpina riscul suprasolicitării acestora. Articolul contribuie la teoria cercetării prin modelarea investiției în muncă în funcție de elemente specifice tipologiilor umane, aducând un aport inedit sub forma implicațiilor practice pentru politicile organizaționale privind managementul resurselor umane.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert