Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul investiţiilor masive în muncă asupra economiei şi individului

Autor:Simona Roxana Pătărlăgeanu, Carmen Valentina Rădulescu, Mihai Dinu și Marius Constantin

JEL:C31, J0, I3

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1085

Cuvinte cheie:investiţii masive în muncă, timpul ca resursă, produsul intern brut nominal, speranţa medie de viaţă la naştere, societatea bazată pe cunoaştere.

Abstract:
Investiţiile masive în muncă reprezintă o tematică de cercetare de actualitate, puternic dezbătută în literatura de specialitate, mai ales în perioada 2013-2020. Pe de o parte, investițiile masive în muncă se pot efectua în mijloacele de producție, în vederea creșterii productivității muncii. Pe de altă parte, investiţiile în muncă sunt corelate cu numeroși factori ce vizează calitatea vieţii şi calitatea condiţiilor de muncă, printre care amintim: raportul dintre muncă – nivelul de trai – viață personală; dependența de muncă și tehnologie; decizia de pensionare şi altele. Obiectivele asumate în cadrul acestei cercetări vizează surprinderea corelaţiilor dintre calitatea vieţii şi investiţiile masive în muncă, precum şi evaluarea progresului socio-economic, prin prisma nevoii de investiţii masive în muncă. În cadrul acestui studiu, metodele de cercetare aplicate au fost, în principal, de natură cantitativă: analiza bibliometrică şi econometrică (metoda regresiei liniare cu date cross-secţionale). Datele utilizate în cadrul modelelor econometrice concepute au fost preluate din două surse: Eurostat şi Banca Mondială. Rezultatele cercetării scot în evidenţă faptul că, la nivelul statelor europene analizate, efectuarea de investiţii în muncă, sub forma creşterii volumului de muncă, nu este justificată, deoarece efectele acestor măsuri nu se reflectă direct asupra progresului socio-economic, cuantificat prin prisma produsului intern brut nominal.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert