Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Investiția masivă în muncă din perspectiva factorilor culturali și a efectelor pe tipuri de investitor

Autor:Rodica Cristina Butnaru, Alexandru Anichiti, Gina Ionela Butnaru și Alina Petronela Haller

JEL:J22, J23, O15

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1159

Cuvinte cheie:investiția masivă în muncă, ore de muncă, diferențe interculturale, investitori dispoziţionali, investitori situaţionali.

Abstract:
Acest studiu vizează aprofundarea conceptului de investiție masivă în muncă (HWI) cercetând factorii care determină fenomenul, precum și efectele acestuia (negative și pozitive). În conformitate cu Directiva Europeană din 1993, investiția masivă în muncă apare atunci când un individ lucrează peste 48 de ore pe săptămână. Scopul prezentei cercetări este de a studia factorii care influențează apariția fenomenului de investiție masivă în muncă din perspectiva timpului investit utilizând modelul de regresie multiplă cât și efectele investiției masive în muncă, utilizând modelul de ecuații strucuturale (SEM). Studiul a folosit datele țărilor participante la International Social Survey Programme (ISSP) (37 de țări și 18.274 de respondenți) privind starea muncii, orele efectiv muncite, caracteristicile locului de muncă și cele demografice. Rezultatele confirmă impactul important al diferențelor interculturale asupra comportamentului HWI cât și efectele investiției masive în muncă în funcție de tipul de investitor (dispozițional/situațional).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert