Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cererea de locuri de muncă și experiența recuperării: rolul mediator al investiției masive în muncă

Autor:Paweł A. Atroszko și Bartosz Atroszko

JEL:I12, I18, I80

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1265

Cuvinte cheie:dependența comportamentală; sănătate; leadership; dependența de muncă; workaholism.

Abstract:
Recent, există anumite acorduri generale în domeniu cu privire la starea actuală a dependenței de muncă. Unul dintre criteriile cheie pentru conceptualizarea unei dependențe comportamentale este prejudiciul cauzat de acest comportament. S-a argumentat că, în cazul dependenței de muncă, ar trebui acordată o atenție specială potențialului rău pe care comportamentul îl cauzează destinatarilor muncii sau colegilor de muncă. Această lucrare constituie o revizuire a literaturii de specialitate sugerând o asociere între dependența de muncă a unui manager și prejudiciul cauzat altor angajați și recipienți ai muncii lor. Pe baza acestei revizuiri, se poate concluziona că datele existente oferă premise solide care sugerează că managerii dependenți de muncă pot provoca daune semnificative lor înșiși, altor angajați, organizațiilor și destinatarilor muncii lor. Se pot include și potențiale efecte indirecte prin crearea unui mediu propice dependenței de muncă și consecințele sale în rândul angajaților. Cu toate acestea, există foarte puține studii care investighează direct daunele și costurile cauzate de managerii dependenți de muncă. Această lucrare constituie o încercare de a integra anumite aspecte ale cercetării clinice și organizaționale pe tema dependenței de muncă și de a stimula integrări ulterioare în acest domeniu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert