Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Corelarea încrederii și a angajamentului în muncă: o abordare organizațională modernă

Autor:Ana Nešić, Slavica Mitrović Veljković, Maja Meško și Tine Bertoncel

JEL:D23, E24, J22, J53, M12

DOI:10.24818/EA/2020/S14/1283

Cuvinte cheie:Angajamentul în muncă; încredere; organizație; conceptul de HWI, angajați, Serbia.

Abstract:
În organizațiile moderne, în care schimbările au loc mai repede și mai imprevizibil, angajații câștigă un rol mai complex și o importanță tot mai mare. Noile abordări ale perspectivelor angajaților, bazate pe conceptul de investiții masive în muncă (HWI), reunesc diferite abordări teoretice și practice care încearcă să explice cauzele și consecințele anumitor comportamente organizaționale. Problema fundamentală este determinarea faptului dacă angajamentul și încrederea, rămân doi dintre factorii critici ai succesului unei organizații sau dacă rolurile lor în sistemele organizate eficient sunt modificate sau reduse semnificativ. Această cercetare își propune să stabilească o corelație între încredere și implicarea în muncă la 787 de respondenți din 16 organizații din Serbia. Încrederea în organizații se măsoară prin dimensiunile de bunăvoință, integritate, competență și predictibilitate. Angajamentul angajaților este măsurat prin dimensiunile energiei, dedicării și absorbției. Rezultatele au arătat o corelație semnificativă între dimensiunile încrederii: bunăvoință / integritate și competență, cu toate dimensiunile angajamentului în muncă. Cea mai puternică corelație se stabilește între dimensiunea de încredere a bunăvoinței / integrității și dimensiunea angajamentului în muncă - energie. Semnificația cercetării se reflectă în elucidarea factorilor comportamentali ai angajaților din organizații împovărate de schimbări tranzitorii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert