Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția consumatorilor asupra riscului asociat utilizării inteligenței artificiale în comerț: dezvoltarea unei scale de evaluare

Autor:Pinar Aytekin, Florina Oana Virlanuta, Huseyin Guven, Silvius Stanciu și Ipek Bolakca

JEL:D81, L81, M21

DOI:10.24818/EA/2021/56/65

Cuvinte cheie:inteligența artificială, percepția riscului de către consumatori, scala de evaluare, tehnici comerciale

Abstract:
În lumea actuală marcată de digitalizare, internetul, tehnologiile mobile, nanotehnologiile și algoritmii de învățare continuă să se dezvolte și să câștige poziții esențiale în viața oamenilor. Utilizarea inteligenței artificiale în comerț permite o analiză mai bună a necesităților clienților și dezvoltarea unor strategii de marketing eficiente. Cu toate acestea, deși aceste tehnologii de vârf oferă avantaje semnificative întreprinderilor, pot apărea unele riscuri pe măsură ce aceste tehnologii se dezvoltă continuu și, în cele din urmă, devin tot mai greu de controlat. În acest context este important să se cunoască modul în care consumatorii percep riscurile asociate utilizării inteligenței artificiale în comerț. Totuși, până în prezent nu există un instrument standardizat pentru investigarea acestor percepții ale consumatorilor. Tocmai de aceea, scopul lucrării de față este de a fundamenta un asemenea instrument, denumit Scala de evaluare a percepțiilor consumatorilor asupra riscurilor utilizării inteligenței artificiale în comerț. Pentru dezvoltarea scalei s-au inventariat diverse categorii de riscuri evocate în literatura de specialitate, apoi acestea au fost sistematizate și ierarhizate prin mai multe etape de analiză factorială. Scala rezultată este alcătuită din 14 itemi grupați în 4 categorii de riscuri percepute de către consumatori și este confirmată statistic.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert