Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea inteligenței artificiale în comerțul cu amănuntul: beneficii, provocări și un cadru conceptual dedicat

Autor:Ionuț Anica-Popa, Liana Anica-Popa, Cristina Rădulescu și Marinela Vrîncianu

JEL:F43, M15, N70, O33

DOI:10.24818/EA/2021/56/120

Cuvinte cheie:inteligența artificială, comerț cu amănuntul, experiența consumatorului, reducerea costurilor, creșterea veniturilor, cadrul conceptual CECoR.

Abstract:
Scopul acestui studiu constă în identificarea beneficiilor practice și a riscurilor asociate, generate de implementarea tehnologiilor specifice inteligenței artificiale (IA) în comerțul cu amănuntul și valorificarea rezultatelor prin elaborarea unui cadru conceptual de integrare a tehnologiilor IA în sistemele informatice ale companiilor care activează în domeniul comerțului cu amănuntul. În acest scop, a fost realizat un studiu sistematic al literaturii de specialitate recente, examinând cu atenție tema implementărilor IA. Principalele rezultate ale documentării au fost utilizate pentru a fundamenta cadrul conceptual propus. Cercetarea a relevat o varietate de soluții avansate, de beneficii, dar și de riscuri pe care IA le generează în comerțul cu amănuntul, în diferite segmente ale lanțului valoric, notat pe scurt CECoR, respectiv, de la îmbunătățirea experienței consumatorului (Customer Experience, CE), datorată agenților virtuali (chatbots, asistenți virtuali etc.), la reduceri de costuri (Cost, Co) realizate prin utilizarea rafturilor inteligente, până la creșterea veniturilor (Revenue, R), determinată de recomandări de produse, oferte și reduceri personalizate. Cadrul conceptual propus este centrat pe profilul consumatorului și include recomandări privind implementarea IA din perspectiva factorilor CECoR, într-o companie de comerț cu amănuntul. Rezultatele cercetării pot fi valorificate de practicienii și cercetătorii din domeniu, cărora li se prezintă exemple concrete de beneficii, provocări și riscuri generate de tehnologiile IA. Cadrul de lucru CECoR poate fi un instrument util atât specialiștilor din comerțul cu amănuntul, cât și celor din domeniul IA, oferind repere comune și clare pentru inițierea și supervizarea proiectelor de integrare a IA în sistemele informatice ale unei organizații. Preluarea din literatură a dimensiunilor de analiză CECoR a permis restrângerea ariei de cercetare, deosebit de vaste, aflată la confluența dintre comerțul cu amănuntul și IA. Originalitatea articolului rezidă în orientarea CECoR a demersului de cercetare și elaborarea cadrului conceptual centrat pe obținerea profilurilor de clienți.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert