Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Concurența în materie de calitate alimentară între companii și supravegherea siguranței alimentare de către guvern în contextul substituției produselor asimetrice

Autor:Ningzhou Shen, Yinghua Song, Dan Liu și Dalia Streimikiene

JEL:I20, I23, O15, P46

DOI:10.24818/EA/2021/56/221

Cuvinte cheie:siguranță alimentară; concurență de tip Cournot; substituirea produselor asimetrice; teoria jocurilor

Abstract:
Expunerile frecvente ale evenimentelor privind siguranța alimentară din ultimii ani au stârnit îngrijorări sociale extinse. Calitatea și siguranța alimentelor sunt subiecte deosebit de importante în domeniul ingineriei alimentare. Pe o piață cu competiție ridicată, produsele diferitelor întreprinderi sunt substitutive, iar întreprinderile trebuie să obțină un randament rezonabil și să asigure calitatea produselor pentru a-și maximiza profiturile. Cu toate acestea, resursele limitate de producție ale întreprinderilor afectează strategiile lor în materie de randament și calitate. Pentru a studia deciziile întreprinderilor în ceea ce privește randamentul și calitatea alimentelor fără constrângeri de resurse, precum și sub constrângeri de resurse, a fost construit un model de tip Cournot cu substituire diferențială a produsului utilizând teoria jocurilor, ulterior cercetând efectele monitorizării guvernamentale asupra deciziilor privind calitatea alimentelor. Rezultatele arată că întreprinderile cu o substituibilitate puternică a produselor cresc randamentul și calitatea produselor lor. Acestea pot obține profituri mai mari fără constrângeri de resurse, dar și sub constrângeri de resurse, însă, profiturile lor sunt mai mici sub constrângere de calitate comparativ cu profiturile întreprinderilor cu substituibilitate redusă a produselor. Atunci când calitatea de echilibru a întreprinderilor este mai mică decât cele mai scăzute standarde de calitate cerute de guvern, o penalitate ridicată ( β ) sau o dificultate de supraveghere guvernamentală relativ scăzută ( c ) îndeamnă întreprinderile să îmbunătățească calitatea produselor. În această circumstanță, două întreprinderi produc în conformitate cu cele mai scăzute standarde de calitate. Dimpotrivă, întreprinderile își asumă anumite riscuri pentru a produce produse de calitate scăzută pentru a crește profiturile. Concluziile oferă o bază teoretică pentru formularea politicilor de reglementare a siguranței alimentare din perspectiva substituibilității produselor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert