Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul guvernanţei asupra fluxurilor comerciale românești – un model gravitaţional augmentat

Autor:Anca Tamaș și Dumitru Miron

JEL:F14, H11

DOI:10.24818/EA/2021/56/276

Cuvinte cheie:guvernanță economică, model gravitaţional, indicatori ai guvernanţei, fluxuri comerciale

Abstract:
Scopul acestui articol este să evalueze impactul calităţii procesului de guvernare din România asupra comerţului cu ţările membre ale Uniunii Europene în perioada 2007-2018 folosind un model gravitaţional augmentat. Datele panel au fost utilizate pentru a rezolva problema heteroscedasticităţii. Baza de daze include 12 ani şi 27 ţări membre UE, alese pentru că în perioada analizată au existat schimburi comerciale bilaterale, deci problema zerourilor a fost rezolvată în mod natural. Pentru regresie a fost folosit EViews 10 cu opţiunea Cross-section SUR. Cei şase indicatori ai guvernanţei utilizaţi au fost: voce şi responsabilitate, stabilitate politică, eficienţă guvernamentală, calitatea reglementărilor, domnia legii, controlul corupţiei. Variabilele tradiţionale (PIB, populaţie, distanţă, frontieră comună, limbă comună) au avut semnele şi valorile aşteptate. Următorii indicatori ai guvernanţei s-au dovedit semnificativi: eficienţa guvernamentală, stabilitatea politică și calitatea reglementărilor pentru țările exportatoare cu influență pozitivă, iar controlul corupţiei, stabilitatea politică şi domnia legii pentru România cu influenţă negativă. Vocea şi responsabilitatea nu au fost semnificative pentru ţările exportatoare. O creştere cu 1% a valorilor indicatorilor guvernanţei ar avea ca efect creşterea semnificativă a exporturilor româneşti. Cel mai mare impact asupra exporturilor l-ar avea îmbunătăţirea calităţii reglementărilor. Calitatea scăzută a instituţiilor româneşti s-a dovedit a fi o barieră importantă în comerţul României cu ţările UE. De aceea îmbunătăţirea calităţii instituţiilor româneşti ar impulsiona comerţul României cu celelalte ţări UE.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert