Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Particularităţi ale pieţei romaneşti de produse farmaceutice din perspectiva logisticii şi managementului lanţului de aprovizionare-livrare

Autor:Lect. dr. Mihaela Cornelia Prejmerean, Asist. drd. Simona Vasilache

JEL:M31, O14, O33

DOI:

Cuvinte cheie:logistica, managementul lantului de aprovizionare-livrare, piata farmaceutica, Romania

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert