Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O abordare multidimensională a relației dintre telemuncă și bunăstarea angajaților - România în pandemia generată de virusul Sars-Cov-2

Autor:Dumitru Miron, Monica Aureliana Petcu, Maria Iulia David-Sobolevschi și Radu Cezar Cojocariu

JEL:J01, J50

DOI:10.24818/EA/2021/58/586

Cuvinte cheie:telemuncă, bunăstare, autonomie, angajament, satisfacţia în muncă, dimensiune emoţională, funcția de producție socială.

Abstract:
Includerea problematicii bunăstării în spaţiul social, prin orientarea demersului în funcţie de reconfigurarea condiţiilor de muncă prezintă un interes semnificativ atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori în condiţiile unei abordări de tip ,,win-win”. Sistemele dinamice produc comportamente haotice amplificate de mecanismele feed-back neliniare specifice şi iregularităţile ireversibile. Pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat extinderea utilizării telemuncii şi a problematicii legate de dihotomia beneficii/dezavantaje potențial asociate cu aceasta. Anomia societăţii cu multiple disfunctionalităţi este potenţată de anomia individuală indusă de măsurile anti-pandemie. Scopul acestui studiu este de a analiza impactul telemuncii asupra bunăstării salariaţilor, din perspectiva teoriei funcției de producție socială, considerându-se şapte domenii de evaluare, apreciate pe baza unor aspecte specifice. În vederea colectării informațiilor subiectiv percepute am elaborat un chestionar de opinie. Informaţiile obţinute au fost prelucrate utilizând analiza de corelaţie şi analiza de regresie. Am sesizat existenţa unor diferenţe în ceea ce priveşte percepţia bunăstării în funcţie de locul de muncă şi gen. Există o relaţie pozitivă între dezoltarea profesională şi competenţe, satisfacţia în muncă, balanţa muncă-viaţă, climatul organizaţional şi bunăstare. Între dimensiunea emoţională, angajament, autonomie şi bunăstare există o relaţie negativă în cazul regimului de telemuncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert