Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influența telemuncii asupra performanței și a comportamentului contraproductiv al angajatului

Autor:Marcela-Sefora Nemțeanu, Dan-Cristian Dabija și Liana Stanca

JEL:J24, J28, J81, L25, M12

DOI:10.24818/EA/2021/58/601

Cuvinte cheie:Telemunca, scala telemuncii, autonomia telemuncii, reducerea interacțiunii, performanța muncii, performanța sarcinilor, performanța contextuală, comportament contraproductiv în munca, izolarea profesională, capacitatea de autoreglare, Teoria Autoreglării, Teoria Schimbului Social; SARS-CoV-2.

Abstract:
Noul context social dat de pandemia COVID-19 a generat schimbări semnificative în derularea muncii angajaților. Distanțare socială și de izolarea au impus în multe cazuri adoptarea muncii de la distanță. Telemunca a existat și anterior contextului pandemiei, fiind considerată drept un facilitator al flexibilizării muncii, facilitând creșterea autonomiei angajatului în desfășurarea muncii. Prin această lucrare se urmărește identificarea modului în care telemunca prin dimensiunile sale (autonomia telemuncii și reducerea interacțiunii) influențează capacitatea de autoreglare a angajatulului, izolarea profesională, performanța sarcinilor, performanța contextuală și comportamentele contraproductive în muncă. Datele culese de la 641 de angajați români care și-au desfășurat activitatea prin telemuncă sunt modelate cu ajutorul ecuațiilor structurală în SmartPLS. Rezultatele relevă influența pozitivă, dar redusă a autonomiei telemuncii asupra capacității de autoreglarea a angajatului, dar și a comportamentului contraproductiv al muncii și o influență negativă asupra izolării profesionale. Reducerea interacțiunii în contextul telemuncii influențează semnificativ, pozitiv și puternic izolarea profesională și într-o măsură mai redusă ca intensitate comportamentul contraproductiv al muncii. Originalitatea cercetării constă în propunerea unei noi scale a telemuncii bazată pe autonomia telemuncii și reducerea interacțiunii angajatului, dar și la dezvoltarea Teoriei Autoreglării și a Teoriei Schimbului Social. Din perspectivă managerială se evidențiază importanța dimensiunilor telemuncii pentru angajator, precum și efectele muncii de la distanță în contextul pandemic SARS-CoV-2 asupra performanței sarcinilor și a celei contextuale, oferindu-se posibile soluții utile angajatorilor în identificarea celor mai viabile soluții de îmbunătățire a rezultatelor angajaților și de diminuare a comportamentului lor contraproductiv.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert