Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul mediator al capacităţii de adaptare la creşterea performanţei organizaţionale în sistem de telemuncă

Autor:Mihail Busu și Attila Gyorgy

JEL:O12, M10, C30, C83.

DOI:10.24818/EA/2021/58/654

Cuvinte cheie:telemuncă, performanţă organizaţională, model econometric, Partial Least Squares (PLS), Structural Equation Modelling (SEM), capacitate de adaptare, Covid-19, impact psihologic.

Abstract:
În acest articol, autorii dezvoltă un model econometric pentru a determina impactul desfăşurării activităţilor profesionale, în sistem de telemuncă, asupra gradului de performanţă al angajaților, în funcție de capacitatea de adaptare la noul sistem de muncă. Datele au fost colectate cu ajutorul unui chestionar adresat angajaților din cadrul companiilor care oferă consultanță financiară în România și au fost analizate cu ajutorul softului statistic Smart-Pls 3.3.2. Pornind de la literatura de specialitate în domeniu, lucrarea identifică factorii determinanți ai modelului de performanţă organizaţională în desfăşurarea activităţilor profesionale în sistem de telemuncă. Acești indicatori constituie variabilele independente care modelează impactul activităţilor desfăşurate în telemuncă asupra performanţelor întreprinderilor. Rezultatele studiului confirmă ipotezele prezentate în cadrul articolului, subliniind că indicatorul de performanţă a angajaților ce îşi desfăşoară activitatea în telemuncă este rezultatul direct şi intrinsec al conlucrării mai multor factori, precum nevoile personale de ordin psihologic, economic și profesional, variabilele de sistem și cadrul de reglementare, în timp ce capacitatea de adaptare la telemuncă are un efect mediator între variabilele independente şi performanţa organizaţională. Identificarea factorilor determinanți care contribuie la creșterea performanțelor organizaționale prin activităţile profesionale desfăşurate în telemuncă reprezintă un factor important în managementul resurselor umane, pentru a valorifica aspectele pozitive, precum capacitatea de implicare a angajaților, recompensați pentru activitatea desfășurată și, totodată, pentru a preîntâmpina rezistenţa acestora la schimbare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert