Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Telemunca în timpul pandemiei COVID-19 – o abordare din perspectiva întreprinderilor românești

Autor:Mirela CătălinaTurkeș, Aurelia-Felicia Stăncioiu și Codruța Adina Băltescu

JEL:C12, C35, M31, M54

DOI:10.24818/EA/2021/58/700

Cuvinte cheie:telemunca, pandemia COVID-19, factori decizionali, manageri, întreprinderi.

Abstract:
Lucrarea analizează impactul unor factori decizionali care condiționează desfășurarea telemuncii în întreprinderile românești. Acești factori ne oferă o imagine la nivel macro și micro asupra influențelor și modificărilor care se manifestă asupra comportamentului managerilor români nevoiți, în timpul pandemiei COVID-19, să recurgă la organizarea telemuncii. Rezultatele obținute constituie un punct de plecare în dezvoltarea unui model structural. Cercetarea a fost realizată pe baza unui sondaj online, chestionarul fiind administrat unui eșantion de 154 de manageri români. Testarea ipotezelor ecuațiilor de modelare structurală s-a realizat cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate iar software-le utilizate pentru prelucrarea și analiza datelor a fost SPSS 20 și SmartPLS3. Rezultatele studiului confirmă aspectele teoretice ilustrate de-a lungul articolului, surprinzând mobilitatea și adaptabilitatea comportamentului managerilor români în condiții de criză. Desfășurarea telemuncii în cadrul întreprinderilor românești este influențată puternic și semnificativ de acțiunea factorilor analizați în această lucrare, și anume: organizarea muncii, managementul performanței, securitatea și sănătatea la locul de muncă, managementul securității informațiilor și digitalizarea. Modificarea reglementărilor juridice și contractuale este singurul factor care exercită o influență slabă și nesemnificativă asupra telemuncii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert