Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori ai angajamentului în muncă al profesorilor în contextul telemuncii

Autor:Ciprian Obrad și Cristina Circa

JEL:C38, I20

DOI:10.24818/EA/2021/58/718

Cuvinte cheie:angajament în muncă, telemuncă, învățământ on-line, analiză factorială, modelare prin ecuații structurale

Abstract:
La fel ca în alte domenii de activitate, declanșarea pandemiei covid-19 a afectat modul de desfășurare a activității didactice din România, începând cu martie 2020. Școlile și universitățile au trecut de la învățământul cu prezență fizică la cel online, întregul sistem educațional presupunând o readaptare rapidă a modului de organizare. Articolul oferă o analiză a datelor provenite din cercetarea modului în care profesorii din România au gestionat provocările profesionale în contextul schimbărilor în sistemul de învățământ. Studiul a urmărit să analizeze impactul schimbărilor profesionale asupra activității didactice a profesorilor din România, în perioada martie – iunie 2020, evidențiind principalii predictori ai angajamentului în muncă, în contextul telemuncii. Cercetarea pe care este fundamentat articolul a fost realizată pe un eșantion de 400 profesori din România, reprezentativ cu o eroare de 5% și un prag de probabilitate de 95% pentru întreaga populație a cadrelor didactice din toate formele de învățământ românesc. Pentru culegerea datelor au fost folosite scale și indicatori validați pentru contextul românesc, apoi a fost propus un model factorial, testat ulterior cu ajutorul analizei factoriale confirmatorii (CFA) și prin modelarea cu ajutorul ecuațiilor structurale (SEM). Rezultatele evidențiază influența majoră a motivației și implicării percepute a elevilor/studenților asupra angajamentului profesorilor în activitatea educațională.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert