Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția profesorilor asupra telemuncii în România

Autor:Maria-Alexandra Sârbu, Cosmin-Nicolae Mirea, Mihaela Mihai, Puiu Nistoreanu și Elham Dadfar

JEL:I21, I23, J24, J81

DOI:10.24818/EA/2021/58/736

Cuvinte cheie:telemuncă, cadre didactice, învățământ online, analiză statistică neparametrică

Abstract:
Primele mențiuni ale muncii la domiciliu datează din 1979, apariția Internetului conducând la o creștere a numărului firmelor care au aplicat acest sistem. Munca la distanță, munca la domiciliu, telecomutarea, precum și telemunca sunt concepte care descriu o activitate alternativă a prestării muncii tradiționale. O dată cu declanșarea pandemiei de Coronavirus trecerea într-o proporție mai mare sau mai mică a activităților în mediul online a firmelor, în funcție de sectorul economic în care activează, a devenit inevitabilă și bruscă, telemunca devenind noua normalitate în rândul angajaților și angajatorilor. Obiectivul acestui studiu este de a afla în ce măsură profesorii din România agreează desfășurarea activităților didactice în sistem de telemuncă și dacă mediul educațional (preuniversitar sau univeristar), gradul de efort depus și gradul de oboseală resimțit în sistemul de telemuncă influențează măsura în care profesorii agreează desfășurarea activităților didactice în acest tip de sistem. Datele au fost colectate prin intermediul unei cercetări exploratorii, pe bază de chestionar, pe un eșantion de 208 cadre didactice din mediul universitatar și preuniversitar. Pentru a măsura percepția participanților la studiu asupra activității profesionale desfășurate în sistem telemuncă au fost utilizate metode statistice neparametrice de analiză a datelor, iar pentru analiza ipotezelor au fost utilizate metode statistice adecvate datelor calitative: regresia ordinală, Mann-Whitney U Test și Kruskal-Wallis Test. Rezultatele cercetării indică depunerea, din partea cadrelor didactice, a unui efort suplimentar la desfășurarea activităților în sistem de telemuncă, față de perioada de activitate didactică în școală/campus la majoritatea respondenților (87,5%), care conduce la resimțirea unui grad de oboseală mult mai ridicat (73,5%), iar ca principal impediment al predării online, evaluarea progresului elevilor/studenților. Studiul poate veni în sprijinul managementului învățământului românesc, la nivel micro și macro, în fundamentarea corectă a deciziilor privind dimensionarea și evaluarea activităților didactice și proceselor conexe pe care cadrele didactice le desfășoară în condiții de telemuncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert