Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul modelelor de locuri de muncă hibride asupra activelor necorporale: cazul unei țări emergente

Autor:Milenko Radonić, Valentina Vukmirović și Miloš Milosavljević

JEL:G32, G41, M54, O34

DOI:10.24818/EA/2021/58/770

Cuvinte cheie:modele de locuri de muncă hybrid, muncă flexibilă, telemuncă, active necorporale, capital uman, capital relațional, capital structural, capital intelectual

Abstract:
Ca parte a principiului „siguranța înainte de toate” în timpul pandemiilor COVID-19, marea majoritate a companiilor au permis crearea unor medii de lucru flexibile, reducând numărul de angajați în incintă. Cele mai bune practici la nivel mondial au fost înregistrate în primul rând în cadrul companiilor din domeniul TIC care au oferit telemunca angajaților lor, permițând siguranța și flexibilitatea prin politici de lucru la distanță și ore de lucru flexibile. Deși modelele de locuri de muncă hibride ar putea deveni un standard în multe industrii, doar un număr redus de studii a examinat relația dintre mediile de lucru noi și diferite clase de active necorporale. Scopul acestei lucrări este de a prezenta efectele modelelor de locuri de muncă hibride (munca la distanță și programul de lucru flexibil) asupra activelor intangibile (capital uman, relațional, structural și intelectual). În timp ce principiile de lucru hibride existente au arătat deja efecte mixte asupra rezultatelor corporative, impactul acestora asupra activelor intangibile rămâne nedezvăluit. Pentru a aborda această lacună de cercetare, s-a realizat acest studiu empiric. Datele primare au fost colectate în sectorul TIC din Serbia (N=122) folosind un chestionar structurat elaborat în acest scop. Datele au fost analizate cu ajutorul regresiei OLS. Rezultatele confirmă efectele pozitive ale modelului de lucru hibrid asupra activelor necorporale ale companiilor TIC, care ar putea impulsiona în continuare succesul financiar al acestor companii. În general, aceste rezultate implică faptul că modelele de lucru hibride, care devin un standard pentru multe industrii, nu ar pune în pericol crearea de active necorporale - resursa supremă a companiilor moderne.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert