Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul educației și C&D asupra cheltuielilor turistice în țările OECD: un studiu empiric

Autor:Beata Gavurova, Jaroslav Belas, Katarina Zvarikova, Martin Rigelsky si Viera Ivankova

JEL:C38, L83, F43, R11

DOI:10.24818/EA/2021/58/806

Cuvinte cheie:turism, inovare, cheltuieli, educație, învățământ terțiar, cercetare și dezvoltare (C&D).

Abstract:
Scopul studiului prezentat a fost de a evalua efectele educației și cercetării și dezvoltării (C&D) asupra cheltuielilor de turism pentru un eșantion de țări OECD. Analizele au fost efectuate pe baza datelor privind cheltuielile cu turismul, precum și datele privind educația și C&D. Cercetarea a inclus 36 de țări OECD, care au fost analizate pentru perioada 2010-2019. Estimarea solidă a fost utilizată în modelele de date ale panelului. Rezultatele au relevat efectul cercetării și dezvoltării asupra cheltuielilor cu turismul de agrement (C&D → LTS) și efectul cercetării și dezvoltării asupra exporturilor de vizitatori (cheltuieli externe) (C&D → VEFS) cu coeficienți pozitivi. Pe această bază, se poate concluziona că îmbunătățirile în cercetare și dezvoltare pot duce la creșterea cheltuielilor cu turismul de agrement, precum și a cheltuielilor externe. Țări precum Letonia, Chile, Slovacia, Mexic, Lituania, Turcia, Polonia, Grecia, Estonia și Ungaria au un potențial mare de îmbunătățire a cercetării și dezvoltării, care poate avea ca rezultat și o creștere a cheltuielilor pentru turism. Cercetarea s-a axat pe perspectiva macroeconomică a educației și C&D și efectul acestora asupra cheltuielilor turistice ca indicatori economici cheie. Studiul oferă concluzii interesante care sunt utile factorilor de decizie în revitalizarea sectorului turistic prin implementarea eficientă a politicilor și strategiilor care vizează creșterea cheltuielilor cu turismul. De asemenea, studiul îmbogățește și contribuie la cunoașterea despre relațiile dintre dezvoltarea economică și dezvoltarea sectorului turistic.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert